Disclaimer Frankrijk Binnendoor

Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website www.frankrijkbinnendoor.nl (hierna te noemen Frankrijk Binnendoor).

Deze website is een uitgave van: eRCeeMedia B.V. (hierna te noemen eRCeeMedia), gevestigd in Stein (LB), Nederland en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 69061998. Door gebruik te maken van Frankrijk Binnendoor gaat u akkoord door de onderstaande voorwaarden en bepalingen te aanvaarden. Als u persoonlijke gegevens doorgeeft zal daar altijd expliciet toestemming voor worden gevraagd conform onze privacy voorwaarden.

Aansprakelijkheid

eRCeeMedia heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. eRCeeMedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

eRCeeMedia garandeert niet dat de op deze website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door eRCeeMedia gewenst moment worden gewijzigd.

Daar waar binnen Frankrijk Binnendoor reizen of vakantieaccommodaties (zoals vakantiehuizen, bungalowtenten, stacaravans etc) worden aangeboden, betreft dit altijd een aanbod van derden. Boeking, reservering en/of betaling verloopt niet via Frankrijk Binnendoor of eRCeeMedia maar rechtstreeks via de verhuurder of de reisorganisatie.

eRCeeMedia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gegevens (zie internetsites van derden) en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid van deze informatie, de links en het aanbod. Vragen of klachten over geboekte accommodaties en/of reizen moet u altijd bij de betreffende verhuur- of reisorganisatie indienen.

Internetsites van derden

Indien op Frankrijk Binnendoor links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor eRCeeMedia op geen enkele wijze verantwoordelijk is. eRCeeMedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert.

Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat eRCeeMedia de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens

eRCeeMedia bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan eRCeeMedia worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van eRCeeMedia voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het toezenden van onze nieuwsbrief waarvoor op onze website een aanmeldingsformulier kan worden ingevuld. De nieuwsbrief kan ook via de website eenvoudig worden afgemeld (opt in / opt out).

Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen, foto’s, html code, stylesheets, javascriptdocumenten en software, is eigendom van eRCeeMedia of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen.

Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. In bepaalde gevallen kunt u vooraf toestemming voor publicatie aanvragen bij eRCeeMedia.

Internetsites van derden

Deze disclaimer is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op Frankrijk Binnendoor zijn verbonden.

Wijzigingen Disclaimer

eRCeeMedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Disclaimer. Het verdient aanbeveling om de Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Ook belangrijk

Lees ook het Privacy & Cookies en de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Frankrijk Binnendoor.

Toepasselijk recht

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht.

Inzage en wijziging gegevens

U heeft recht op inzage in uw peroonsgegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw gegevens of klachten over uw privacy kunt u richten aan:

eRCeeMedia VOF
inzake Frankrijk Binnendoor

Grasgraefken 25
6171 SH STEIN
NEDERLAND

eRCeeMedia B.V.

 

Kamer van Koophandel: 69061998

BTW nummer: NL821900845B01