Voorwaarden Winactie FrankrijkBinnendoor

Algemeen

1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de acties van eRCeeMedia en FranceComfort.com op de websites:

1b. Deze actie heeft als doel om deelnemers in de gelegenheid te stellen prijzen te winnen.

1c. Door deel te nemen aan de Actie en/of door gebruik te maken van de gewonnen prijs, verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden en alle op deze Actie van toepassing zijnde voorwaarden.

Deelname

2a. Deelname aan deze actie staat open voor eenieder van 18 jaar of ouder, uitgezonderd de onder artikel 2b te noemen personen. Deelname is vrij en gratis. Er bestaat voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname.

2b. Deelname is uitgesloten voor werknemers van de actiepartners en personen die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie/vervaardiging van deze actie betrokken zijn.

2c. Deelnemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt dienen over een schriftelijke toestemming te beschikken van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers om te kunnen deelnemen.

2d. De actiepartners in deze actie en de deelnemers aan de actie, zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

2e. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de actiepartners.

2f. De actiepartners zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen alleen worden gebruikt ter uitvoering van deze actie alsmede voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten, zoals e-mail nieuwsbrieven van FranceComfort en eRCeeMedia. De verstrekte gegevens zullen worden geregistreerd in de mailinglists van eRCeeMedia en FranceComfort. Deelnemers kunnen ten alle tijde verzoeken hun gegevens in te zien of te verwijderen.

2g. Als de gegevens en het emailadres voor de trekking worden verwijderd wordt niet meegedaan aan de trekking voor de prijs.

Speelwijze

3a. Een deelnemer is eenieder die meedoet door zijn/haar naam in te vullen inclusief zijn/haar e-mailadres.

3b. De prijs die aan het eind van de actie verloot worden is:

  • een verblijf voor 2 personen van 1 week in een luxe 4-persoons vakantiehuis op FranceComfort Vakantiepark Village des Cigales in Mauroux (Lot)
  • 1x een 3-gangen diner voor 2 personen inclusief apéritif en een amuse in de Bistro du Parc van Village des Cigales.
  • Het verblijf kan gebruikt worden in het laag- of middenseizoen, buiten de schoolvakanties. Extra bijkomende kosten zijn voor eigen rekening

3c. Deelname aan de actie is mogelijk tot en met 1 juni 2019, 23:59 uur, behoudens verlenging van de actie.

Uitkering prijs

4a. De winnaar wordt in de loop van 2 juni 2019 bekend gemaakt en per e-mail benaderd. Tevens zal de winnaar op FrankrijkBinnendoor.nl en de socialmedia van FrankrijkVakantieland en FranceComfort vermeld worden. Door deelname gaat de winnaar akkoord met deze publicaties.

4b. De winnaar dient de e-mail met de kennisgeving van de prijs te beantwoorden met het terugmailen van zijn/haar voor- en achternaam, de geboortedatum, adres, telefoonnummer en woonplaats. De winnaars dienen deze extra gegevens bekend te maken binnen 4 weken na ontvangst van de bevestiging met de prijs. Indien een winnaar niet binnen de gestelde termijn reageert, dan is zijn/haar prijs verlopen.

4c. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan ook niet worden overgedragen aan iemand anders.

4d. Indien een prijswinnaar van deze actie de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient diegene behalve de gevraagde gegevens ook een schriftelijke goedkeuring voor de ontvangst van de gehele prijs door zijn/haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) toe te sturen.

4e. De gewonnen vakantieweek is:

• boekbaar bij FranceComfort in het laag- en middenseizoen en buiten de schoolvakanties
• te reserveren op basis van beschikbaarheid
• persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar
• niet inwisselbaar voor geld

Publicatie

5a. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan de actiepartners om hun naam, evenals mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

Aansprakelijkheid

6a. eRCeeMedia B.V. en FranceComfort Sarl kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie vloeiende schade.

6b. eRCeeMedia B.V. en FranceComfort Sarl kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijs.

Slotbepaling

7a. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
7b. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
7c. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.